Davox

Soboslikarski radovi

Ličilački radovi

Zaštitni premazi površine su lazure i ličenje bojama, koji pigmentima boja i vezivnim spojevima štite drvo i metalne konstrukcije od utjecaja atmosferilija, kao što su sunce i kiša.
Sistemi premaza različitičih proizvođača boja omogućuju individualno oblikovanje površina i boja u najrazličitijim tonovima od onih lazirajućih do pokrivnih, mat ili sjajnih.

 

Ličilački radovi - ličenje zidova:

 • skidanje stare uljene boje sa zidova spaljivanjem aparatom na plin
 • nanošenje kvarcne impegnacije (ukoliko je stara uljana boja dobra, ova metoda je učinkovitija i puno brža od uklanjanja stare boje)
 • lakiranje zidova sa koje je predhodno skinuta stara uljana boja uz predhodnu impregnaciju, gletanje, brušenje i temeljni premaz.

Ličilački radovi - ličenje stolarije:

 • skidanje stare uljene boje sa stolarije spaljivanjem aparatom na plin
 • obrada večih oštečenja na stolariji dvokomponentnim kitom
 • obrada manjih oštečenja nakon tretiranja dvokomponentnim kitom-uljanim kitom
 • tretiranje stolarije temeljnim premazom
 • grubo-fino brušenje
 • natkitavanje - fino kitanje
 • lakiranje
 • lakiranje stolarije bezbojnim lakom
 • bojanje stolarije lazurnom bojom

Ličilački radovi - ličenje bravarije:

 • obrada večih oštečenja na stolariji dvokomponentnim kitom
 • brušenje grubo-fino
 • tretiranje temeljnim premazom
 • lakiranje
 • lakiranje cijevi
 • ličenje radijatora